درمان طبیعی سرماخوردگی و آنفلوآنزا

جای تعجب ندارد که درمان سرماخوردگی و آنفلوآنزا علی رغم طب مدرن هنوز هم رایج است. در حالی که برخی داروها باعث جلوگیری و یا تسریع دوره درمان آنفلوآنزا می‌شوند، برخی دیگر تنها در تسکین موقت علایم بیماری تاثیر می گذارند. بسیاری از داروهای طبیعی نیز باعث تسکین می‌شوند و تعداد اندکی رفع بیماری را موجب می شوند.

روی
مطالعات نشان می‌دهد که روی بر روند سرماخوردگی اثر مقابله ای دارد. برخی یافته‌ها حاکی از این است که مواد آلی و معدنی از شکل گیری پروتئین‌های مشخص که ویروس‌های سرماخوردگی برای تکثیر خودشان استفاده می‌کنند، جلوگیری می‌کند. در حالی که روی به نظر نمی‌رسد که به جلوگیری از سرماخوردگی کمک کند، مطالعات نشان می‌دهد که در صورت مصرف آن در 24 ساعت اولیه احتمالا دوره‌ی علایم بیماری سرماخوردگی را کوتاهتر می‌کند و از میزان شدت بیماری می‌کاهد.

ویتامین C
اثر قدرمند مبارزه‌ای ویتامین Cهنوز نامعلوم است. برخی مطالعات نشان می‌دهد که می تواند علایم سرماخوردگی را حدود یک روز کاهش دهد. در مطالعه‌ای دیگر افرادی که به شدت تحت استرس و هوای سرد قرار گرفتند و ویتامین C مصرف می‌کردند، 50% کمتر نسبت به افراد دیگر کمتر سرما ‌خوردند. برای کمک به سرماخوردگی 2000 میلی‌گرم در روز مقدار مناسبی به حساب می‌آید ولی این مقدار بالا ممکن است باعث ناراحتی معده و اسهال شود.

بازگشت