چند درمان غذایی برای سرما خوردگی
اگر چه شما نمی‌توانید واقعاً سرماخوردگی را درمان کنید ولی قادر خواهید بود با راه حل‌های ساده در بهبود روند درمان کمک کنید. در وهله اول شما می‌توانید با تقویت سیستم ایمنی امکان بیمار شدنتان را کاهش دهید. از بدن خودتان دفع کنید. همه راه حل‌ها برای درمان مفید نخواهند بود، اگر چه رعایت برخی نکات بیانگر مؤثر بودن و یا نبودن این نوع درمان خواهد بود.

گالری

عکس‏ها و ویدیو‏های کوریزان کودکان

محصولات کوریزان کودکان

با خانواده محصولات کوریزان کودکان آشنا شوید